Cauza T-211/12: Acțiune introdusă la 14 mai 2012 — Hübner/OAPI — Silesia Gerhard Hanke (Original silicea Kieselsäure-Gel)