Mål C-121/17: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 25 juli 2018 (begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (Chancery Division) – Förenade konungariket) – Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK), som bedriver verksamhet under namnet ”Mylan”, mot Gilead Sciences Inc. (Begäran om förhandsavgörande — Humanläkemedel — Behandling av humant immunbristvirus (hiv) — Ursprungliga läkemedel och generiska läkemedel — Tilläggsskydd — Förordning (EG) nr 469/2009 — Artikel 3 a — Villkor för erhållande — Begreppet ”produkten som skyddas av ett gällande grundpatent” — Bedömningskriterier)