Zaak C-121/17: Arrest van het Hof (Grote kamer) van 25 juli 2018 [verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (Chancery Division) — Verenigd Koninkrijk] — Teva UK Ltd, Accord Healthcare Ltd, Lupin Ltd, Lupin (Europe) Ltd, Generics (UK) handelend onder de handelsnaam „Mylan” / Gilead Sciences Inc. [Prejudiciële verwijzing — Geneesmiddelen voor menselijk gebruik — Behandeling van het humaan immunodeficiëntievirus (hiv) — Oorspronkelijke geneesmiddelen en generieke geneesmiddelen — Aanvullend beschermingscertificaat — Verordening (EG) nr. 469/2009 — Artikel 3, onder a) — Voorwaarden voor verkrijging — Begrip „product beschermd door een van kracht zijnd basisoctrooi” — Beoordelingscriteria]