Întrebare scrisă E-011790/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) adresată Comisiei. Strategii naționale pentru combaterea lipsei de adăpost