Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene#PARTEA A ȘASEA - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE#TITLUL I - DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE#Capitolul 1 - Instituțiile#Secțiunea 5 - Curtea de Justiție a Uniunii Europene#Articolul 267#(ex-articolul 234 TCE)