Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1476 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 2020 για τη θέσπιση απαγόρευσης της αλιείας μακρύπτερου τόνου βορείου αποθέματος στον Ατλαντικό Ωκεανό, βορείως των 5° Β, από σκάφη που φέρουν σημαία Ιρλανδίας