Întrebare scrisă E-2532/10 adresată de Ilda Figueiredo (GUE/NGL) Comisiei. Cursuri de formare pentru şomeri