Întrebare scrisă E-004147/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) adresată Comisiei. Protejarea consumatorilor împotriva abuzurilor sectorului bancar în domeniul asigurărilor