Hotărârea Tribunalului (camera a opta) din 12 noiembrie 2010.#Deutsche Bahn AG împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț, desene și modele industriale) (OAPI).#Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare ce constă într-o combinație orizontală a culorilor gri și roșu - Motiv absolut de refuz - Lipsa caracterului distinctiv - Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009.#Cauza T-404/09. Hotărârea Tribunalului (camera a opta) din 12 noiembrie 2010.