Întrebare scrisă E-002513/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) adresată Comisiei. Arestarea lui Jovan Divjak