Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 690/2012 av den 27 juli 2012 om fastställande av schablonimportvärden för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker