Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 690/2012 z  27. júla 2012 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny