Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 690/2012 tas- 27 ta’ Lulju 2012 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex