Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 690/2012 af 27. juli 2012 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager