Cauza T-92/09: Hotărârea Tribunalului din 5 octombrie 2010 — Strategi Group/OAPI — RBI (STRATEGI) [ Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale STRATEGI — Marca națională verbală anterioară Stratégies — Motiv relativ de refuz — Proba utilizării mărcii anterioare — Articolul 43 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] și Norma 22 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 ]