Avizul Comisiei din 19 noiembrie 2012 referitor la planul modificat de eliminare a deșeurilor radioactive rezultate de la centrala nucleară Bugey-2 (reactoarele 2, 3, 4 și 5), situată în Franța, în conformitate cu articolul 37 din Tratatul Euratom