Decizia Comisiei din 4 ianuarie 2006 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și a certificării sanitar-veterinare privind importul în Comunitate de embrioni de animale din specia bovină și de abrogare a Deciziei 2005/217/CE [notificată cu numărul C(2005) 5796] (Text cu relevanță pentru SEE) (2006/168/CE)