Rozhodnutí Komise ze dne 4. ledna 2006 , kterým se stanoví veterinární podmínky a požadavky na veterinární osvědčení pro dovoz embryí skotu do Společenství a kterým se ruší rozhodnutí 2005/217/ES (oznámeno pod číslem K(2005) 5796) (Text s významem pro EHP) (2006/168/ES)