Întrebare scrisă E-2111/10 adresată de Marietje Schaake (ALDE), Alexander Graf Lambsdorff (ALDE) şi Sophia in 't Veld (ALDE) Consiliului. Drepturile reproductive în Turcia şi în străinătate