Întrebare scrisă E-002076/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) adresată Comisiei. Televiziune fără frontiere