Comisia/Irlanda Hotărârea Curții (camera a patra) din 29 septembrie 2011. # Comisia Europeană împotriva Irlandei. # Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru - Directiva 73/239/CEE - Articolele 6, 8, 9, 13 şi 15-17 - Directiva 92/49/CEE - Articolele 22 şi 23 - Asigurare generală directă - Modificare a statutului unui organism de asigurare cu privire la competenţa acestuia - Neaplicarea legislaţiei Uniunii în domeniul asigurărilor generale directe. # Cauza C-82/10. TITJUR