Concluziile avocatului general Bot prezentate la data de26 mai 2011.