Întrebare scrisă E-007527/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) adresată Comisiei. Diversitatea lingvistică în Europa