Cauza T-631/11: Acțiune introdusă la 6 decembrie 2011 — Caventa/OAPI — Anson's Herrenhaus (B BERG)