Cauza T-58/14: Hotărârea Tribunalului din 13 iulie 2018 – Stührk Delikatessen Import/Comisia [„Concurență – Înțelegeri – Piețele belgiană, germană, franceză și neerlandeză de creveți din Marea Nordului – Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE – Stabilirea prețurilor și schimbul de informații comerciale sensibile – Încălcare unică și continuă – Amenzi – Principiul legalității infracțiunilor și a pedepselor – Orientările din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor – Circumstanțe atenuante – Participare substanțial redusă – Cooperare pe parcursul procedurii administrative – Plafon de 10 % din cifra de afaceri totală – Articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 – Punctul 37 din Orientările din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor – Egalitate de tratament – Obligația de motivare”]