Decizia Comisiei din 14 decembrie 2007 de acordare a unei derogări solicitate de Regatul Unit în privința Irlandei de Nord în conformitate cu Directiva 91/676/CEE a Consiliului privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole [notificată cu numărul C(2007) 6281] (Numai textul în limba engleză este autentic) (2007/863/CE)