Regulamentul (UE) nr. 3/2011 al Comisiei din 4 ianuarie 2011 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume