TITJUR Concluziile avocatului general Mayras prezentate la data de7 decembrie 1976. # Époux de Norre împotriva N. V. Brouwerij Concordia. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Hof van Beroep Gent - Belgia. # Cauza 47-76. de Norre