Mål C-355/09: Beslut meddelat av domstolens ordförande den 2 september 2010 — Europeiska kommissionen mot Irland