Vec C-355/09: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z  2. septembra 2010 — Európska komisia/Írsko