Cauza C-355/09: Ordonanța președintelui Curții din 2 septembrie 2010 — Comisia Europeană/Irlanda