Lieta C-355/09: Tiesas priekšsēdētāja 2010. gada 2. septembra rīkojums — Eiropas Komisija/Īrija