Asia C-355/09: Unionin tuomioistuimen presidentin määräys 2.9.2010 — Euroopan komissio v. Irlanti