Rozporządzenie Komisji (UE) nr 918/2011 z dnia 13 września 2011 r. ustanawiające zakaz połowów widlaków w wodach UE i wodach międzynarodowych obszarów VIII i IX przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej