Kommissionens forordning (EU) nr. 918/2011 af 13. september 2011 om forbud mod fiskeri efter skælbrosmearter i EU-farvande og internationale farvande i VIII og IX fra fartøjer, der fører en EU-medlemsstats flag