Nařízení Komise (EU) č. 918/2011 ze dne 13. září 2011 , kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovců ve vodách EU a v mezinárodních vodách oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie