/* */

2010/630/UE: Decizia Comisiei din 5 octombrie 2010 privind contribuția financiară a Uniunii la programul național al Franței, la cel al Țărilor de Jos, la cel al Suediei și la cel al Regatului Unit pentru colectarea, gestionarea și utilizarea datelor în sectorul pescuitului în anul 2010 [notificată cu numărul C(2010) 6744]