Decizia Comisiei din 17 martie 2011 de delegare către Republica Croația a gestionării în perioada de preaderare a ajutorului referitor la componenta V – Agricultură și dezvoltare rurală – a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA) pentru măsurile de preaderare 301 și 302