Întrebare scrisă E-7325/10 Seán Kelly (PPE) adresată Comisiei. Politica spaţială şi schimbările climatice