Mål C-494/18: Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spanien) den 27 juli 2018 – Bondora AS mot XY