Zadeva C-494/18: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Španija) 27. julija 2018 – Bondora AS/XY