Vec C-494/18: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Španielsko) 27. júla 2018 – Bondora AS/XY