Lieta C-494/18: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 27. jūlijā iesniedza Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Spānija) – Bondora AS/XY