Kohtuasi C-494/18: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de Primera Instancia de Barcelona (Hispaania) 27. juulil 2018 – Bondora AS versus XY