Decizie de abrogare a unei măsuri de reorganizare cu privire la întreprinderea Apra Leven NV (Publicare în temeiul articolului 6 din Directiva 2001/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reorganizarea și lichidarea întreprinderilor de asigurare)