Halvårlig situationsrapport om gennemførelsen af EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (2011/II)