Întrebare scrisă P-9028/10 Sandrine Bélier (Verts/ALE) adresată Comisiei. ACTA – prevenirea infracțiunilor