Abrogarea directivelor privind metrologia ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 decembrie 2010 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivelor 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE și 86/217/CEE ale Consiliului privind metrologia (COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))