Direktyvų dėl metrologijos panaikinimas ***I 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria panaikinamos Tarybos direktyvos 71/317/EEB, 71/347/EEB, 71/349/EEB, 74/148/EEB, 75/33/EEB, 76/765/EEB, 76/766/EEB ir 86/217/EEB dėl metrologijos (COM(2008)0801 – C6-0467/2008 – 2008/0227(COD))