Hotărârea Curții din data de 17 septembrie 1987. # Jacques Feldain împotriva Directeur des services fiscaux du département du Haut-Rhin. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Tribunal de grande instance de Mulhouse - Franța. # Articol 95. # Cauza 433/85. TITJUR Feldain